12.2.10

ขี้เกลือบนกองวีดีโอ (Salty Video Day)

ฟิล์มไวรัส นำเสนอ โปรแกรมหนังควบ: ขี้เกลือบนกองวีดีโอ

โดย ไพสิฐ พันธุ์พฤกษชาติ และ วีระพงษ์ วิมุกตะลพ

Salty Video Day Double Bill (Extended Version)

The Cruelty of Soy Sauce Man +
Color of the Streets


จอมโหดมนุษย์ซีอิ๊ว
+ สีบนถนน
(Special Edition)


28 กุมภาพันธ์ 2010 พบกันที่เดิม เวลาเก่า ตั้งแต่ 12.30 น. เป็นต้นไป
ห้องเรวัติ พุทธินันทน์ ชั้นใต้ดิน U2 หอสมุดปรีดี พนมยงค์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
(ชมฟรี -กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ห้องสมุดว่ามาชมภาพยนตร์)

8.2.10

Pinoy Classics (Filipino Films at Thammasat University)

ต้องละวางงานเมืองมาลงโปรแกรมอีกแล้วครับท่าน ประกาศข่าวช้าไปหน่อย เรื่องย่อก็ไม่มี คงไม่ว่ากัน (อ้อ และงานนี้ไม่มีเสวนาอย่างที่ประกาศไป)


ดวงกมลฟิล์มเฮ้าส์ (ฟิล์มไวรัส) ร่วมกับสำนักหอสมุดปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ขอเชิญชม


โปรแกรมหนังคลาสสิกจากฟิลิปปินส์ by Filmvirus
Pinoy Classics


ทุกวันอาทิตย์ ระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2553 ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2553

ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องเรวัต พุทธินันท์ ชั้นใต้ดิน U2 หอสมุด ปรีดี พนมยงค์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

โทรศัพท์ 0-2613-3529 หรือ 0-2613-3530

ชมฟรี!!! (โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ห้องสมุดว่ามาชมภาพยนตร์ และกรุณาแต่งกายสุภาพ)


This program is dedicated to Alexis Tioseco and Nika Bohnic

วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2553
12.30 น. Manila in the Claws of Neon (1975) กำกับโดย Lino Brocka
14. 45 น. You Have Been Weighed andFound Wanting (1974) กำกับโดย Lino Brocka


วันอาทิตย์ ทึ่ 7 กุมภาพันธ์ 2553
12.30 น. Manila by Night (1980) กำกับโดย Ismael Bernal
15.15 น. Himala (1982) กำกับโดย Ismael Bernal


วันอาทิตย์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2553
12.30 น. Perfumed Nightmare (1977) กำกับโดย Kidlat Tahimik
(อ่านที่ลงในหนังสือ 151 Cinema) +
14.30 น. The Video Diaries of Kidlat Tahimik (19XX) กำกับโดย Kidlat Tahimik

วันอาทิตย์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2553
12.30 น. The Criminal of Barrio Concepcion (1998) กำกับโดย Lav Diaz
14.30 น. Hesus the Revolutionary (2002) กำกับโดย Lav Diaz

คนลักหลับ

My photo
Filmvirus เป็นนามปากกาเดิมของสนธยา ทรัพย์เย็น จากคอลัมน์ “นิมิตวิกาล” ที่ใช้ในนิตยสาร Filmview ปี 2537 ต่อมาในปี 2538 สนธยาได้ก่อตั้ง “ดวงกมลฟิล์มเฮ้าส์” หรือ DK.Filmhouse (Filmvirus) จัดฉายหนังด้อยโอกาสให้ผู้สนใจชมฟรี พร้อมจัดพิมพ์หนังสือด้านหนัง และวรรณกรรม ชุด Filmvirus / Bookvirus (ส่วนหนังสือ “คนของหนัง” ปี 2533 นั้นเป็นผลงานก่อนตั้งฟิล์มไวรัส) ส่วนผลงานอื่นๆ ปี 2548 เป็นกรรมการเทศกาลหนัง World Film Festival of Bangkok , ปี 2552 กรรมการ Sydney Underground Film Festival, งาน Thai Short Film and Video Festival ของมูลนิธิหนังไทยครั้งที่ 1 และปี 2548-2549 เป็นเจ้าภาพร่วมจัดเทศกาลประกวดหนังนานาชาติ 15/15 Film Festival, Australia