27.6.10

โปรแกรมหนัง Asian Earthquake

ดวงกมลฟิล์มเฮ้าส์ (ฟิล์มไวรัส) ร่วมกับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เชิญชม  

Asian Earthquake

ชมภาพที่: http://library.tu.ac.th/staff/user4/dk/DK_June-Aug%2010_poster.pdf

ทุกวันอาทิตย์ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน – 8 สิงหาคม 2553

ตั้งแต่เวลา 12:30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องเรวัต พุทธินันท์ ชั้นใต้ดิน U2 หอสมุด ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

โทรศัพท์ 0-2613-3529 หรือ 0-2613-3530

ชมฟรี!!! (โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ห้องสมุดว่ามาชมภาพยนตร์ และกรุณาแต่งกายสุภาพ)

วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2553 12.30 น. The Housemaid (1960, South Korea) กำกับโดย Kim Ki-young 14.30 น. The Insect Woman (1972, South Korea) กำกับโดย Kim Ki-young

วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2553 12.30 น. Promise of the Flesh (1975, South Korea) กำกับโดย Kim Ki-young 14.30 น. Io Island (1977, South Korea) กำกับโดย Kim Ki-young

วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2553 12.30 น. Children of Hiroshima (1952, Japan) กำกับโดย Kaneto Shindo 14.30 น. House (1977, Japan) กำกับโดย Nobuhiko Obayashi

วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2553 12.30 น. Muddy River (1981, Japan) กำกับโดย Kohei Oguri 14.30 น. The Sting of Death (1990, Japan) กำกับโดย Kohei Oguri

วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2553 12.30 น. Black Snow (1990, China) กำกับโดย Xie Fei 14.30 น. The Re-Incarnation of Golden Lotus (1989, Hong Kong) กำกับโดย Clara Law

วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2553 12.30 น. And Quiet Rolls the Dawn (1979, India) กำกับโดย Mrinal Sen 14.30 น. The Case Is Closed (1982, India) กำกับโดย Mrinal Sen

วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2553 12.30 น. Mansion by the Lake (1999, Sri Lanka) กำกับโดย Lester James Peries 14.30 น. The Wrestlers (2000, India) กำกับโดย Buddhadev Dasgupta

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2553 12.30 น. Tiga Abdul (1964, Malaysia) กำกับโดย P. Ramlee 14.30 น. The Arsonist (1995, Malaysia) กำกับโดย U-Wei Haji Saari

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2553 12.30 น. Still Life (1974, Iran) กำกับโดย Sohrab Shahid Saless 14.30 น. The Road (2001, Kazakhstan) กำกับโดย Darezhan Omirbayev  

คนลักหลับ

My photo
Filmvirus เป็นนามปากกาเดิมของสนธยา ทรัพย์เย็น จากคอลัมน์ “นิมิตวิกาล” ที่ใช้ในนิตยสาร Filmview ปี 2537 ต่อมาในปี 2538 สนธยาได้ก่อตั้ง “ดวงกมลฟิล์มเฮ้าส์” หรือ DK.Filmhouse (Filmvirus) จัดฉายหนังด้อยโอกาสให้ผู้สนใจชมฟรี พร้อมจัดพิมพ์หนังสือด้านหนัง และวรรณกรรม ชุด Filmvirus / Bookvirus (ส่วนหนังสือ “คนของหนัง” ปี 2533 นั้นเป็นผลงานก่อนตั้งฟิล์มไวรัส) ส่วนผลงานอื่นๆ ปี 2548 เป็นกรรมการเทศกาลหนัง World Film Festival of Bangkok , ปี 2552 กรรมการ Sydney Underground Film Festival, งาน Thai Short Film and Video Festival ของมูลนิธิหนังไทยครั้งที่ 1 และปี 2548-2549 เป็นเจ้าภาพร่วมจัดเทศกาลประกวดหนังนานาชาติ 15/15 Film Festival, Australia