12.2.10

ขี้เกลือบนกองวีดีโอ (Salty Video Day)

ฟิล์มไวรัส นำเสนอ โปรแกรมหนังควบ: ขี้เกลือบนกองวีดีโอ

โดย ไพสิฐ พันธุ์พฤกษชาติ และ วีระพงษ์ วิมุกตะลพ

Salty Video Day Double Bill (Extended Version)

The Cruelty of Soy Sauce Man +
Color of the Streets


จอมโหดมนุษย์ซีอิ๊ว
+ สีบนถนน
(Special Edition)


28 กุมภาพันธ์ 2010 พบกันที่เดิม เวลาเก่า ตั้งแต่ 12.30 น. เป็นต้นไป
ห้องเรวัติ พุทธินันทน์ ชั้นใต้ดิน U2 หอสมุดปรีดี พนมยงค์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
(ชมฟรี -กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ห้องสมุดว่ามาชมภาพยนตร์)

No comments:

คนลักหลับ

My photo
Filmvirus เป็นนามปากกาเดิมของสนธยา ทรัพย์เย็น จากคอลัมน์ “นิมิตวิกาล” ที่ใช้ในนิตยสาร Filmview ปี 2537 ต่อมาในปี 2538 สนธยาได้ก่อตั้ง “ดวงกมลฟิล์มเฮ้าส์” หรือ DK.Filmhouse (Filmvirus) จัดฉายหนังด้อยโอกาสให้ผู้สนใจชมฟรี พร้อมจัดพิมพ์หนังสือด้านหนัง และวรรณกรรม ชุด Filmvirus / Bookvirus (ส่วนหนังสือ “คนของหนัง” ปี 2533 นั้นเป็นผลงานก่อนตั้งฟิล์มไวรัส) ส่วนผลงานอื่นๆ ปี 2548 เป็นกรรมการเทศกาลหนัง World Film Festival of Bangkok , ปี 2552 กรรมการ Sydney Underground Film Festival, งาน Thai Short Film and Video Festival ของมูลนิธิหนังไทยครั้งที่ 1 และปี 2548-2549 เป็นเจ้าภาพร่วมจัดเทศกาลประกวดหนังนานาชาติ 15/15 Film Festival, Australia