13.8.10

Cabaret Balkan

BALKAN FILM PROGRAM

โปรแกรมภาพยนตร์ ดวงกมลฟิล์มเฮ้าส์ (ฟิล์มไวรัส) ประจำเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2553

ที่ ห้องเรวัติ พุทธินันทน์ ชั้น U2 ณ หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

(ชมฟรี แต่ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ห้องสมุดว่ามาชมภาพยนตร์)

วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม

12.30 น. Time of the Gypsies - TV version (Yugoslavia, 1988, 270mins) กำกับโดย Emir Kusturica


วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม
12.30 น. Three (1965) กำกับโดย Aleksandar Petrovic
14.30 น. I Even Met Happy Gypsies (1967) กำกับโดย Aleksandar Petrovic


วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม
12.30น. Special Therapy (Yugoslavia, 1980, 94mins) กำกับโดย Goran Paskaljevic
14.30 น. Cabaret Balkan (Yugoslavia, 1998, 102mins) กำกับโดย Goran Paskaljevic


วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน
12.30 น. When I Am Dead and Gone (Yugoslavia, 1967, 79min) กำกับโดย Zivojin Pavlovic
14.30 น. The Medusa Raft (Yugoslavia ,1980, 101min) กำกับโดย Karpo Acimovic-Godina


วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน
12.30 น. Reconstruction (Romania, 1968, 99min) กำกับโดย Lucian Pintilie
14.30 น. A Bomb Was Stolen (Romania, 1961, 65min) กำกับโดย Ion Popescu-Gopo


วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน
12.30 น. The Stone Wedding (Romania, 1972, 90min) กำกับโดย Dan Pita, Mircea Veroiu
14.30 น. Where It Is Cold in the Sun (Romania, 1991, 91min) กำกับโดย Bogdan Dumiterscu


วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน
12.30 น. The Peach-Garden Trespasser (Bulgaria, 1964, 84min) กำกับโดย Vulo Radev
14.30 น. The Goat Horn (Bulgaria, 1972, 95min) กำกับโดย Metodi Andonov


วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม
12.30 น. A Matter of Dignity (Greece, 1957, 112min) กำกับโดย Mihalis Kakogiannis
14.30 น. The Idlers of the Fertile Valley (Greece, 1978, 118mins) กำกับโดย Nikos Panayotopoulos

No comments:

คนลักหลับ

My photo
Filmvirus เป็นนามปากกาเดิมของสนธยา ทรัพย์เย็น จากคอลัมน์ “นิมิตวิกาล” ที่ใช้ในนิตยสาร Filmview ปี 2537 ต่อมาในปี 2538 สนธยาได้ก่อตั้ง “ดวงกมลฟิล์มเฮ้าส์” หรือ DK.Filmhouse (Filmvirus) จัดฉายหนังด้อยโอกาสให้ผู้สนใจชมฟรี พร้อมจัดพิมพ์หนังสือด้านหนัง และวรรณกรรม ชุด Filmvirus / Bookvirus (ส่วนหนังสือ “คนของหนัง” ปี 2533 นั้นเป็นผลงานก่อนตั้งฟิล์มไวรัส) ส่วนผลงานอื่นๆ ปี 2548 เป็นกรรมการเทศกาลหนัง World Film Festival of Bangkok , ปี 2552 กรรมการ Sydney Underground Film Festival, งาน Thai Short Film and Video Festival ของมูลนิธิหนังไทยครั้งที่ 1 และปี 2548-2549 เป็นเจ้าภาพร่วมจัดเทศกาลประกวดหนังนานาชาติ 15/15 Film Festival, Australia