17.5.08

อภิชาติพงศ์, ไพสิฐ และ Victor ที่ ดวงกมลฟิล์มเฮ้าส์ (ซีคอนสแควร์)

อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล. ไพสิฐ พันธุ์ พฤกษชาติ (2 คนที่ยืน) และ เกรียงศักดิ์ ศิลากอง (Victor) ที่ ดวงกมลฟิล์มเฮ้าส์ ซีคอนสแควร์

เกรียงศักดิ์ ช่วยแปลภาษาฝรั่งเศสหนังสารคดีเกี่ยวกับ Abbas Kiarostami


No comments:

Blog Archive

คนลักหลับ

My photo
Filmvirus เป็นนามปากกาเดิมของสนธยา ทรัพย์เย็น จากคอลัมน์ “นิมิตวิกาล” ที่ใช้ในนิตยสาร Filmview ปี 2537 ต่อมาในปี 2538 สนธยาได้ก่อตั้ง “ดวงกมลฟิล์มเฮ้าส์” หรือ DK.Filmhouse (Filmvirus) จัดฉายหนังด้อยโอกาสให้ผู้สนใจชมฟรี พร้อมจัดพิมพ์หนังสือด้านหนัง และวรรณกรรม ชุด Filmvirus / Bookvirus (ส่วนหนังสือ “คนของหนัง” ปี 2533 นั้นเป็นผลงานก่อนตั้งฟิล์มไวรัส) ส่วนผลงานอื่นๆ ปี 2548 เป็นกรรมการเทศกาลหนัง World Film Festival of Bangkok , ปี 2552 กรรมการ Sydney Underground Film Festival, งาน Thai Short Film and Video Festival ของมูลนิธิหนังไทยครั้งที่ 1 และปี 2548-2549 เป็นเจ้าภาพร่วมจัดเทศกาลประกวดหนังนานาชาติ 15/15 Film Festival, Australia