12.6.08

วันฉายหนัง The Bizarre World of Shuji Terayama ตอน 2

DK Filmhouse’s Special Program
The Bizarre World of Shuji Terayama
26-27 เมษายน 2551
ตั้งแต่ 10.00 น.-20.00 น.

จัดโดย ดวงกมลฟิล์มเฮ้าส์ (ฟิล์มไวรัส) ร่วมกับ DUB SOCIAL และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์การออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี
สถานที่ Bangkok Code ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสุรศักดิ์ ถ. สาทร


โปรแกรมพิเศษของ Filmvirus ทั้ง 2 วันมีการร่วมสนทนากับ กัลปพฤกษ์, filmsick และ โสรยา นาคะสุวรรณ เกี่ยวกับหนังพิลึกของ Shuji Terayama

No comments:

Blog Archive

คนลักหลับ

My photo
Filmvirus เป็นนามปากกาเดิมของสนธยา ทรัพย์เย็น จากคอลัมน์ “นิมิตวิกาล” ที่ใช้ในนิตยสาร Filmview ปี 2537 ต่อมาในปี 2538 สนธยาได้ก่อตั้ง “ดวงกมลฟิล์มเฮ้าส์” หรือ DK.Filmhouse (Filmvirus) จัดฉายหนังด้อยโอกาสให้ผู้สนใจชมฟรี พร้อมจัดพิมพ์หนังสือด้านหนัง และวรรณกรรม ชุด Filmvirus / Bookvirus (ส่วนหนังสือ “คนของหนัง” ปี 2533 นั้นเป็นผลงานก่อนตั้งฟิล์มไวรัส) ส่วนผลงานอื่นๆ ปี 2548 เป็นกรรมการเทศกาลหนัง World Film Festival of Bangkok , ปี 2552 กรรมการ Sydney Underground Film Festival, งาน Thai Short Film and Video Festival ของมูลนิธิหนังไทยครั้งที่ 1 และปี 2548-2549 เป็นเจ้าภาพร่วมจัดเทศกาลประกวดหนังนานาชาติ 15/15 Film Festival, Australia