13.6.08

ฟิล์มไวรัส ฉายหนังที่ร้าน Hemlock

ฟิล์มไวรัส ฉายหนังที่ร้าน Hemlock
DK Filmhouse ’s Special Program
ดวงกมลฟิล์มเฮ้าส์ (ฟิล์มไวรัส) ฉายหนัง Malina ของ Werner Schroeter ที่ร้านอาหาร Hemlock ถ. พระอาทิตย์ ด้วยเครื่องฉายภาพยนตร์ฟิล์มขนาด 16 มม.

พร้อมพูดคุยกับ ‘กัลปพฤกษ์’ จาก Filmvirus และ ไกรวุฒิ จุลพงศธร จากนิตยสาร Bioscope วันที่ 11 ธันวาคม 2547

อ่านเกี่ยวกับหนังของ Werner Schroeter ได้ที่
http://twilightvirus.blogspot.com/2007/12/werner-schroeter-1-filmvirus-special.html

No comments:

Blog Archive

คนลักหลับ

My photo
Filmvirus เป็นนามปากกาเดิมของสนธยา ทรัพย์เย็น จากคอลัมน์ “นิมิตวิกาล” ที่ใช้ในนิตยสาร Filmview ปี 2537 ต่อมาในปี 2538 สนธยาได้ก่อตั้ง “ดวงกมลฟิล์มเฮ้าส์” หรือ DK.Filmhouse (Filmvirus) จัดฉายหนังด้อยโอกาสให้ผู้สนใจชมฟรี พร้อมจัดพิมพ์หนังสือด้านหนัง และวรรณกรรม ชุด Filmvirus / Bookvirus (ส่วนหนังสือ “คนของหนัง” ปี 2533 นั้นเป็นผลงานก่อนตั้งฟิล์มไวรัส) ส่วนผลงานอื่นๆ ปี 2548 เป็นกรรมการเทศกาลหนัง World Film Festival of Bangkok , ปี 2552 กรรมการ Sydney Underground Film Festival, งาน Thai Short Film and Video Festival ของมูลนิธิหนังไทยครั้งที่ 1 และปี 2548-2549 เป็นเจ้าภาพร่วมจัดเทศกาลประกวดหนังนานาชาติ 15/15 Film Festival, Australia