14.8.07

งานเทศกาลหนังสั้นครั้งที่ 11

และนี่คืออีกโปรแกรมดี ๆ ของทีมงานผู้รักจะสร้างอนาคตของหนังไทย
จัดโดยมูลนิธิหนังไทย
ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ
โดยการสนับสนุนจากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ร่วมกับโรงภาพยนตร์แกรนด์ อีจีวี สยามดิสคัพเวอรี่
และ สถาบันปรีดี พนมยงค์


งานเทศกาลหนังสั้นครั้งที่ 11 Program : The 11th Thai Short Film and Video Festival

Program : The 11th Thai Short Film and Video Festival

17 August 2007 เวลา 18.00 – 20.00

OPENING เวลา 20.30 – 22.30
Special Program : Programme Très Courts A Bangkok
หนังสั้นๆ ที่เล่าเรื่องราวภายใน 3 นาทีจำนวน 23 เรื่องจากงาน Festival International Des Tres Courts ประเทศฝรั่งเศส

ฉายอีก** 26/16.00 – 18.00 Roadkill / Jeroen Annokkée (Pays-Bas) Fiction How to Fly / Tibor Na’das (Hongrie) Animation 2D Goodbye to the normal / Jim Field Smith (Royaume Unis) Fiction Les petits sablés / Chloé Micout (France) Fiction T’as un géranium… / Also (France) Fiction The cage / Gilles Lepore ( Suisse) Animation 3D Commuter / Martin Pickles (Angleterre) Fiction How to cope with death / Ignacio Ferreras (Angleterre) Animation 2D Under there / Jeremy Lanni (Etats- Unis) Fiction Pour maman / Matthieu Rouget (Canada) Animation 2D Welcome back / S. Schmidt et F. Becker (Allemagne) Expérimental Transfert / Alexandre Marcheguet (France) Comédie Tarzanse / Torben Meyer (Allemagne) Animation 2D Atomic space sheep / Guillaume David (France) Animation 2D Barking tie / Sophie Lagues (Rep. Tchèque) Fiction Fetch / Dana Dorian (Ecosse) Animation 3D SuperMan va en baver / Frog & Rosbeef (France) Fiction Paystation / Also (France) Fiction Stong / Dang-Thai Duong (France) Fiction E-motion capture / Alex Feil (Allemagne) Fiction Daddy’s little helper / Daniel Wilson (Royaume-Uni) Fiction Not so small talk / K. Roeters et S. Kelly (Etats-Unis) Fiction Carcan / Stéphane Levallois (France) Fiction


18 August 2007 เวลา 11.00 – 13.00 Competition 1 / 87 นาที / รางวัลช้างเผือก และรางวัลโกดัก (ถ่ายภาพ) วันสุดท้าย / The Last Day / 2007 / 13 นาที / ชาครไชยปรีชา / คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร / ช้างเผือก ความ(น่า)เชื่อ / Convince / 2007 / 18 นาที / สุรวัฒน์ชูผล / คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต / ช้างเผือก + โกดัก 2:29 / 2:29 / 2006 / 30 นาที / รัฐธิการเจาะใจดี และสันดุษิตกลิ่นเอี่ยม / มหาวิทยาลัยกรุงเทพ / ช้างเผือก ตั๋วรักพลิกล็อค / Tua-ruk-plick-lock / 2007 / 26 นาที / เกรียงไกรวชิรธรรมพร / คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / ช้างเผือก+โกดัก


เวลา 13.30 – 15.30 Competition 2 / 96 นาที / รางวัลช้างเผือก และรางวัลโกดัก (ถ่ายภาพ) สมมุติสถาน / Imagined Landscape / 2007 / 20 นาที / วรรณนิศา เอี่ยมละออง / คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร / ช้างเผือก บางกอกอีลัซสเตชั่น / Bangkok Illustration / 2006-2007 / 22 นาที / เอกภูมิหรรษาภิรมย์โชค / คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี / ช้างเผือก สารวัตรเยมาร์กับคดีฆาตกรรมปริศนา / Yemar2 / 2007 / 24 นาที / ธเนศลิ้มเจริญ / คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / ช้างเผือก ก้อนเมฆสีขาว / The White Clouds in Blue Sky / 2006 / 30 นาที / สุรวัฒน์ชูผล / คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต / ช้างเผือก + โกดัก


เวลา 16.00 – 18.00 Competition 3 / 90 นาที / รางวัลรัตน์ เปสตันยี Hush Up / 2007/16 นาที/โสภณศักดาพิศิษฏ์ ห่านน้อยคอยรัก/Brothers/2007/10 นาที /จิราพรใจแปงและไพสิฐ พันธุ์พฤกษชาติ กระสอบ/krasob/2006/12 นาที /นิติพงศ์ถิ่นทัพไทย เด็กชายจากต่างแดน//2007/20 นาที /ทศพร มงคล กิ่งอ่อนที่บ้านเก่าein Spross am alten Haus / little plant at the old house/2007/5 นาที /ศศิกานต์สุวรรณสุทธิ Memories/Memories/2006/27นาที /ธีระพลสุเนต์ตา

เวลา 18.10 – 20.10 Competition 4 / 91 นาที / รางวัลช้างเผือก และรางวัลโกดัก (ถ่ายภาพ) เด็กบาป/Child of sin / 2007 / 28 นาที/เสรีย์หล้าชนบท/ คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต / โกดัก FAT GIRL/FAT GIRL/2007/12 นาที /ชัญชนา, ชญานุช อรรฆจิรัตฐิกาล /คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / ช้างเผือก หนาวเหนือ/Noth Cold/2006/24 นาที/วีรมนลิปตวัฒน์ /คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ /ช้างเผือก Living doll or a dead /2006/4 นาที /กมลพันธุ์โชติวิชัยชั้นปีที่3 คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร / ช้างเผือก เวลาลาน/Somewhere-in-time/2007/23 นาที/ไพรัชคุ้มวัน/ คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / ช้างเผือก เวลา 20.30 – 22.30 Competition 5 / 86 นาที / รางวัลรัตน์ เปสตันยี เพียงบางอย่างยังวนเวียนกับเวลาที่เนิ่นนานและไร้กาล / The everlasting replication of time / 2007 / 20 นาที / ศาตร์ตันเจริญ คิด…ถึงพ่อ / Thinking…of My Father! / 2006 / 9 นาที / ทิพย์แซ่ตั้ง- ธีระประชุมของ - ชัชชัยชาญธนวงศ์ "___" / 2006 / 8 นาที / ตุลพบแสนเจริญ เหงา / ALONE / 2006 / 20 นาที / ธีระ ประชุมของ ผีมะขามไพร่ฟ้าประชาธิปไตยในคืนที่ลมพัดหวน / Re-presentation / 2007 / 29 นาที / ชายไชยชิต, ชิษณุชาคงไว้ลาภ


19 August 2007 เวลา 11.00 – 13.00 Competition 6 / 104 นาที / รางวัลดุ๊ก (สารคดี) Admit/Admit/2007/19 นาที/ธนชาติศิริภัทราชัย/ คู่มือปฏิบัติการถ่ายทำวิดีโอทางอากาศเพื่อนำเสนอในงานแต่งงาน/The Instructional Manual of Aviation videography for wedding presentation/2007/18 นาที/เดชาปิยะวัฒน์กูล/ แข่งบั้งไฟ/The Rocket/2006/19 นาที/อุรุพงศ์รักษาสัตย์ / + รัตน์ ดนตรีสนาม/The Spectrum/2006/48 นาที/ญาณินพงศ์สุวรรณ/


เวลา 13.30 – 15.30 Competition 7 / 86 นาที / รางวัลรัตน์ เปสตันยี A Stranger from the South /2007/20 นาที/พุทธิพงษ์ อรุณเพ็ง Live in bangkok/2007/7 นาที/อรรณพสงวนชาติ เต่าต่าย11/2007/6 นาที/วิมลรัตน์สระแก้ว,กุลชาติจิตขจรวานิช กร่อน/The reflection remains/2007/18 นาที/เดชาปิยะวัฒน์กูล ทะลุล้าน/The Green Million/2007/22 นาที/ภาณุวัฒน์อยู่ชัง เหมือนเคย/ALWAYS/2006/17 นาที/ศิวโรจณ์ คงสกุล


เวลา 16.00 – 18.00 Competition 8 / 86 นาที / รางวัลช้างเผือก และรางวัลโกดัก (ถ่ายภาพ) The Day before revolution/The Day before revolution/2007/22 นาที/ภาสพัฒนกำจร/คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / ช้างเผือก ครูครับ..ครู/2007/30 นาที/ภานุวัฒน์นิลรักษ์/คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ / ช้างเผือก (สมัครงาน)/(application)/2007/21 นาที/วรรณแวว/แวววรรณหงษ์วิวัฒน์/คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / ช้างเผือก พื้นที่ในสำนึก/Fourth World/2007/13นาที/ชญานิษฐ์วงษ์ทองดี, เตชนันท์จิรโชติรวี/คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลกรุงเทพ/ รางวัลโกดัก


เวลา 18.10 – 20.10 Competition 9 / 86 นาที / รางวัลรัตน์ เปสตันยี ไท-อพาร์ตเมนต์/Appartement Thai/2007/24/สัจจาเอื้อสมานจิต Look at me!/2007/6 นาที/ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ Hi/2006/10นาที/บัณฑิต เทียนรัตน์ เด็กคนนั้นกับเด็กคนนี้/The Other Children And This Child/2007/9 นาที/ทิพย์แซ่ตั้ง A Voyage of Foreteller/2007/8/จักรวาลนิลธำรงค์ ความลักลั่นของงานรื่นเริง/The Bangkok Bourgeois Party/2007/29 นาที /ปราปต์ บุนปาน


เวลา 20.30 – 22.30 Competition 10 / 86 นาที / รางวัลช้างเผือก และรางวัลโกดัก (ถ่ายภาพ) ความเงียบงันของเธอ /She’s so silence /2006/26 นาที/พิสณฑ์ สุวรรณภักดี / คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ/ช้างเผือก กลับบ้าน/Going Home/2006/6 นาที/ปรัชญา ลำพองชาติ/คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต/ โกดัก อีสาวซากดิบ/The Zombie Chick/2007/15 นาที/ฐิติมน มงคลสวัสดิ์/คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยช้างเผือก ซ่อน/The Hidden Afier/2006/12 นาที/ชวลิตอาจหาญ/คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต/ โกดัก ความทรงจำ/memmorie/2007/12 นาที/สิทธิพงษ์ ปัดชากาว/คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต /โกดัก


20 August 2007 เวลา 18.00 – 20.00 Competition 11 / 99 นาที / รางวัลดุ๊ก (สารคดี) กาลครั้งหนึ่งก่อนสิ้นชาติ/Extinct/2006/19 นาที/กัลป์วีร์จันทร์ดี เรื่องจริง/One True Thing/2006-2007/80 นาที/วิชาติสมแก้ว


เวลา 20.30 – 22.30 Special Program : British Animation 1 The Girl and the Horse/2003 / 3.15 min./Director: Rebecca Manley Taps/2003 / 3.18 min./Director: Matthew Gravelle How Mermaids Breed/2002 / 9.41 min./Director: Joan Ashworth Survey/2002 / 4.36 min./Director: Joe King Gifted /2002 / 3.12 min./Director: Emily Mantell Takuskanskan/2003 / 5.48 min./Director: Selina Cobley Extn. 21/2002 / 9.00 min./Director: Lizzie Oxby Tennents: Body Armour/2002 / 0.40 min./Director: Darren Walsh NSPCC: Cartoon/2002 / 1.00 min./Director: Frank Budgen (live-action) Russell Brooke (animation) Terrence Higgins Trust: Cavern Club/2002 / 1.00 min./Director: Manu Roig Butterfly/2002 / 10.00 min./Director: Glenn Marshall Killing Time at Home/2003 / 3.00 min./Director: Neil Coslett Little Things/2003 / 11.00 min./Director: Daniel Greaves Dad’s Dead/2003 / 6.36 min./Director: Chris Shepherd To Have and to Hold/2003 / 3.52/Director: Emily Mantell Fish Never Sleep/2002 / 6.30 min./Director: Gaelle Denis How to Cope with Death/2002 / 3.10 min./Director: Ignacio Ferreras


21 August 2007 เวลา 18.00 – 20.00 Competition 12 / 99 นาที / รางวัลดุ๊ก (สารคดี) รักในวัยเรียน/Love & Learn/2006-2007/33 นาที/มัชฌิมาอึ๊งศรีวงษ์/ ณัฏฐ์ อภิพงศ์เจริญ/ + ช้างเผือกพิเศษ แม่พวงมาลัย/The Jasmine in Pattani/2007/8 นาที/เวียงขวัญประสงค์มณีนิล Everything Must Go/2006/17 นาที/พัชรเอี่ยมตระกูล มอแกน, ป่ะ?/Moken, right?/2007/40 นาที/พิศาลแสงจันทร์, ทายาทเดชเสถียร, ณัฐวิทย์ขาวศรี


เวลา 20.30 – 22.30 Special Program : Spain Short / 95 นาที
ฉายอีก**26/13.30 – 15.30 Before and After Kissing Maria/Ramon Alos/ 7 min. Twice/Joseba Fuentes/ 24 min. Ticket Please/Lucas Figueroa / 14 min. Josef M./Juan Antonio, Pascual Albarranch / 4 min. DVD/Ciro Altabas / 17 min. The Song of the Cricket/Dany Campos / 17 min. The Parabolic Dish/Xavi Sala/ 12 min.


22 August 2007 เวลา 18.00 – 20.00 Competition 13 / 96 นาที / รางวัลปยุต Enough/ /2007/4 นาที/ชวิศร์เเววสว่างวงศ์ Fat Room/ /2007/6 นาที/ธวัฃฃัยชุนหชัย Lesson/ /2006/2 นาที/อภิชญ์บุศยศิริ กระสุน/Bullet/2006-2007/4 นาที /ฉัตรธนเรืองอมร ปลามีขน/PlaMeeKon - A Little Piece of Memory/2007/10 นาที/สิทธิศักดิ์เจียมพจมาน ผีนาโน/Phee Nano/2007/10 นาที /ธิติวัฒน์ดำรักษ์ The Moment/ /2006/ 7 นาที/อภิชญ์บุศยศิริ แพนด้า/Panda/2007/4 นาที /ณัฏฐาหอมทรัพย์ มองไม่เห็น/Unseen/2007/10 นาที /อรพิม เชิญขวัญศรี โลก/The Planet/2007/8 นาที /อุรุพงศ์รักษาสัตย์ วัฏจักร/Circle/2006/2 นาที /สิทธิศักดิ์เจียมพจมาน เวลาที่มี/ /2006/5 นาที /พัทวุฒิโต๊ะเส็น.รมศิลป์สุขประเสริท, อรรณพมุสิกโปดก,อนุภาสเปรมานุวัติ เวลานี้/Human Desire/2006/5 นาที /ฉัตรชัยงามสิริมงคลชัย A WAY a path to a dream/ /2006/9 นาที /ศรีประชุมคงวิศวามิตร อันบทเพลงเธอกินฉัน/All the chapter of the song you ate me/2006/10 นาที/อานนท์ นงค์เยาว์


เวลา 20.30 – 22.30 Special Program : Thai Cult Shorts / 63 นาที กลุชาติกับคนอื่นๆ “หนังคัลต์” หมายถึงหนังที่มีแฟนพันธุ์แท้กลุ่มเท่าหยิบมือที่เฝ้าติดตามอย่างจงรักภักดีแม้ว่าหนังจะห่ามหื่นไร้ค่าในสายตาของคนทั่วไป โดมสุขวงศ์แฟนประจำคนหนึ่งของกุลชาติให้คำจำกัดความกับศีล 4 ไว้ว่า“มันเป็นทารกปีศาจห่ามที่สดออกมาจากไข่ใบแรกจริงๆผมจึงรักมันจัง” ศีล4/ 1997 /5 นาที/กุลชาติจิตขจรวานิช, ลือชัยโพธิกุล มังกรกินหมี่ / 1998 / 6 นาที/กุลชาติ จิตขจรวานิช, ลือชัย โพธิสกุล สวะ!ดีค่ะ/Sawadeeka/ 1999 / 6 นาที/กุลชาติ จิตขจรวานิช, ลือชัยโพธิสกุล ละเริ่มริเลิก / 2000 /3 นาที/กุลชาติ จิตขจรวานิช, ลือชัย โพธิสกุล ค้างคาวดูดกล้วย/ 2001 /22 นาที/ กุลชาติจิตขจรวานิช,เบญจมินทร์ไตรพิพัฒน์ ทัมใจ / 2003 / 15 นาที / กุลชาติ จิตขจรวานิช, ณัฐพงษ์รุ่งเรือง เต่าต่าย11/2007/6 นาที/วิมลรัตน์สระแก้ว,กุลชาติ จิตขจรวานิช


23 August 2007 เวลา 18.00 – 20.00 Competition 14 / 95 นาที / รางวัลช้างเผือกพิเศษ Soul Moment/Soul Moment/2007/30 นาที/ศุภกิติ์เสกสุวรรณ คนละโลก/The Other World/2007/16 นาที/ชัชชลอัจนากิตติ เบื้องหลังความสำเร็จ/BEHIND THE SCENE/2006/13 นาที/ระชานนท์ทวีผล ลืม/Forgotten/2007/7 นาที/พิชย จรัสบุญประชา มอง/Ever seen/2007/5 นาที/พิชยจรัสบุญประชา สองพยางค์กับทางเลือก/Two Words True Way/2007/10 นาที/ณัฐพรวงษ์จักษุ ปรากฏการณ์เรื่องราวสาวสาลินี/A Sereis of Salinee Event/2007/14 นาที/ณพรรธน์ตรีผลาวิเศษกุล


เวลา 20.30 – 22.30 Special Program : LA FEMIS / 106 นาที La Fémisเป็นโรงเรียนภาพยนตร์ที่ทรงเกียรติของประเทศฝรั่งเศสที่แต่ละปีจะรับนักเรียนเพียง 50 คนจากจำนวนผู้สมัครถึง 1500 คนผลงานภาพยนตร์ของนักเรียนของLa Fémisเป็นที่ได้รับการยอมรับและได้รับคัดเลือกไปฉายตามเทศกาลต่างๆ


ฉายอีก**26/11.00 – 13.00 FBIzoo / 2006 / 12 min / Yohann Angelvy, Julien Vray / Animation La traversee / 2006 / 12 min / Maëva Poli / Fiction Sauf le silence / 2006 / 13 min / Léa Fehner / Fiction Dans le rang / 2006 / 15 min / Cyprien Vial / Fiction Les pieds devant / 2006 / 15 min / Luc Meilland / Fiction / 2006 / 20 min / Nicol Treinta Anos&/ Fiction aacute;s Lasnibat Bir damla su / 2006 / 19 min / Deniz Gamze Ergüven / Fiction - 2006


24 August 2007 เวลา 19.00 – 21.30 Special Program : SPOKEN SILIENCE / 90 นาที Q&A ** ลำดับการฉายอาจมีการเปลี่ยนแปลง “หนังเงียบไม่มีปากไม่มีเสียง” สาม-สูญ 3 -0 / 2006 / อโนชาสุวิชากรพงศ์ จดหมายจากความเงียบLetter From the Silience/ 2006 / ปราบต์บุนปาน จำเลยรักThe Love Culprit / 2006 / สัณห์ชัยโชติรสเศรณี Silence in D minor / 2006 / ชลิดาเอื้อบำรุงจิต “คุณรู้สึกฉันรู้สึกแต่ไม่มีใครพูดอะไร” Bangkok Tanks / 2007 / 6 นาที / นวพลธำรงรัตนฤทธิ์ ลวงโลก/โลกลวง‘(Fake world) / 2007 / 13 นาที / ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ งานเฝ้าระวังความฝันของบุคคลที่น่าเชื่อว่าฝักใฝ่การทำลายศีลธรรมอันดีของประชาชน / 2007 / 10 นาที / มนัสศักดิ์ดอกไม้ หนังฟัง (When the movie listens) / 2007 / 11 นาที / ตุลพบแสนเจริญ Man with A Video Camera / 2007 / 9 นาที / จักรวาล นิลธำรงค์
มัชฌิมโลกMiddle-earth / 2007 / 10 นาที / ธัญสก พันสิทธิวรกุล
25 August 2007 เวลา 11.00 – 13.00 Special Program : Children Program / 85 นาที
สำหรับผู้ใหญ่และเด็กที่มีอายุตั้งแต่อายุ 7 ขวบขึ้นไปทีจะมาช่วยกันเติมเต็มจินตนาการที่ขาดหาย และเรียนรู้ร่วมกัน ปลามีขน / 2007 / 10 นาที / สิทธิศักดิ์เจียมพจมาน/ animation My Dog / 2007 / 20 นาที / ศิณัฐกมุกะมกุล A Midnight Story / Hong Kong/2005/5นาที/Wong Hoi-chung / animation ยอดมนุษย์ / 2006 / 15 นาที/ ส่งศักดิ์อินทร์กล่ำ ครูครับ..ครู/2007/30นาที/ภานุวัฒน์นิลรักษ์ สองเรื่องครึ่งควบ / 5 นาที/ ณัฏฐ์ธรกังวาลไกล


เวลา 13.30 – 15.30 INTERNATIONAL COMPETITION 1 / 98 นาที My Day/2006/14 min /Bela Lukac/South Africa Heros et Sacripants/2007/18 min /Murielle Iris/France Mum is born/2006/22 min /Pam Hung/Hong Kong To whom it may concern/2007/11 min /Wakai Makiko/Japan Second Chance/2006/11 min /Wade Muller Londres-London/2007/10 min /Eva Tang/UK, Singapore The Parabolic Dish/2007/12 min /Xavi Sala/Spain


เวลา 16.00 – 18.00 INTERNATIONAL COMPETITION 2 /90 นาที About Romance or something else/2007/14 min/Fong Wing Leung/Hong Kong The Crazy on the Rocks/2007/15 min /Altaf Mazid/India Homeless/2006/21 min /Chiakuei Chen/Taiwan Before and After Kissing Maria/2007/ 7 min /Ramon Alos/Spain Revolutionary Song/2005/9 min /Istvan Kantor/Canada Family Picnic/2006/24 min /Soung-Wan-Hong/Korea


เวลา 18.10 – 20.10 Special Program : Personal Histories / 94 นาที Q&A
Video Painting and Art FilmBySuchart Sawasdsri สุชาติสวัสดิ์ศรี อาณาจักรแห่งเงา(The Kingdom of the Shadows) / 2006 / 10 นาที ห้องเสน่หา(In the Light of Love) / 2006 / 7 นาที สเริงระบำดำรู (Dancing Moon) / 2006 / 5 นาที ความลับในสวนศรี(Secret Garden) / 2006 / 4 นาที ฝนโปรยคำ(After the Rain Fall) / 2006 / 4 นาที กัลปาวสาน(The Long Silence) / 2006 / 9 นาที ข้างในกับข้างนอก(Journey to the End of the Night) / 2006 / 6 นาที ผู้แคะเนื้อจากเหล็ก(The Body Gatherer) / 2006 / 2 นาที ฝันร้ายในคืนฤดูร้อนของหนังสงครามไทย-อเมริกัน (Midsummer Nightmare: Thai-American Movies) / 2006 / 3 นาที ไม่มีอะไรให้ดู(Don’t Even Think About It) / 2006 / 15 นาที มนัสเศียรสิงห์(“Red” At Last) / 2006 / 6 นาที บทเพลงแห่งความรื่นรมย์(Song of Joy) / 2006 / 5 นาที แม่ไม้(The Giving Tree) / 2006 / 10 นาที บนเส้นทางขนานคู่(Turn Turn Turn) / 2006 8 นาที


เวลา 20.30 – 22.30 Special Program : British Animation 2 Play/2004 / 2.41 min./Director: Matthew Abbis Kaminya’s Correspondence/7 min./Director: Sumito Sakakibara Minema Cinema: Revenge is Cold/7 min./Director: Tim Hope Bus Stop/4 min./Director: Matthew Abbis Careful/2005 / 6 min./Director: Damian Gascoigne Minema Cinema: Love then First Fight/2004 / 7 min./Director: Tim Hope Guy 101/2005 / 8 min./Director: Ian Gouldstone Care/2005 / 1 min./Director: Mario Cavalli Observer Magazine: From Abba to Zappa/2004 / 1 min./Director: Smith & Foulkes Honda: Grrrr/2004 / 1 min./Director: Smith & Foulkes/Music: Be Nice to the Pigeons Sound Design: Wave, London Motorola: Grand Classics/2005 / 1.13 min./Director: Smith & Foulkes/Music: Brains and Hunch Sleep with the Fishes/2005 / 4.30 min./Director: Belle Mellor Minma Cinema: Keep Going/2004 / 7 min./Director: Tim Hope Astronuts/2005 / 8.30/Director: Matthew Walker Rabbit/2005 / 8 min./Director: Run Wrake Sony PSP: A Day in the Life…/2005 / 1 min./Director: Alex Rutterford (RSA Films) Vodafone: Mayfly/2005 / 1 min./Animation Director: Darren Walsh – / 1.20 min./Director: Bob Cosford 26 August 2007 เวลา 11.00 – 13.00 Special Program : LA FEMIS / 106 นาที FBIzoo / 2006 / 12 min / Yohann Angelvy, Julien Vray / Animation La traversee / 2006 / 12 min / Maëva Poli / Fiction Sauf le silence / 2006 / 13 min / Léa Fehner / Fiction Dans le rang / 2006 / 15 min / Cyprien Vial / Fiction Les pieds devant / 2006 / 15 min / Luc Meilland / Fiction / 2006 / 20 min / Nicol Treinta Anos&/ Fiction aacute;s Lasnibat Bir damla su / 2006 / 19 min / Deniz Gamze Ergüven / Fiction - 2006 เวลา 13.30 – 15.30 Special Program : Spain Short Before and After Kissing Maria/Ramon Alos/ 7 min. Twice/Joseba Fuentes/ 24 min. Ticket Please/Lucas Figueroa / 14 min. Josef M./Juan Antonio, Pascual Albarranch / 4 min. DVD/Ciro Altabas / 17 min. The Song of the Cricket/Dany Campos / 17 min. The Parabolic Dish/Xavi Sala/ 12 min.


เวลา 16.00 – 18.00 Special Program : Programme Très Courts A Bangkok หนังสั้น สั้นๆๆ ที่เล่าเรื่องราวภายใน 3 นาทีจำนวน 23 เรื่องจากงาน Festival International Des Tres Courts ประเทศฝรั่งเศส


17-25 /8 / 2007 โรงภาพยนตร์แกรนด์ อีจีวี สยามดิสคัพเวอรี่ บัตรราคารอบละ 60 บาท (บัตรชุด 10 ใบ 500 บาท พร้อมสูจิบัตรงาน) สามารถซื้อบัตรได้ที่หน้างาน 26 /8/ 2007 สถาบันปรีดี พนมยงค์ สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ประกาศผลรางวัลประจำปี เวลา 18.00-21.00 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-800-2716 หรือ www.thaifilm.com

2 comments:

ปุ่น said...

ทำลิงค์ของเว็บให้ที่หน้าแรกของเว็บแล้ว ไม่รู้บอกไปยัง ถ้าบอกแล้วโทดทีจ้ะ

แล้วก็ตอนแรกไว้ล่าง ๆ (คือพยายามคิดว่าจะทำไงให้คนเห็นง่าย ๆ ทีนี้ล่าง ๆ นี่จะอยู่ก่อนเว็บบอร์ด แล้วเว็บบอร์ดตอนนี้คนเข้าเยอะเหมือนนกัน เลยน่าจะเห็น)

แต่ตอนนี้ย้ายไปอยู่บน ๆ เพราะคิดว่าอาจจะเด่นกว่า

filmvirus said...

ขอบคุณ ปุ่น มาก ๆ เลย พอดีทำ blog ไม่ค่อยเป็น เลย งง ๆ อยู่นานว่าเขาตอบกันยังไง

Blog Archive

คนลักหลับ

My photo
Filmvirus เป็นนามปากกาเดิมของสนธยา ทรัพย์เย็น จากคอลัมน์ “นิมิตวิกาล” ที่ใช้ในนิตยสาร Filmview ปี 2537 ต่อมาในปี 2538 สนธยาได้ก่อตั้ง “ดวงกมลฟิล์มเฮ้าส์” หรือ DK.Filmhouse (Filmvirus) จัดฉายหนังด้อยโอกาสให้ผู้สนใจชมฟรี พร้อมจัดพิมพ์หนังสือด้านหนัง และวรรณกรรม ชุด Filmvirus / Bookvirus (ส่วนหนังสือ “คนของหนัง” ปี 2533 นั้นเป็นผลงานก่อนตั้งฟิล์มไวรัส) ส่วนผลงานอื่นๆ ปี 2548 เป็นกรรมการเทศกาลหนัง World Film Festival of Bangkok , ปี 2552 กรรมการ Sydney Underground Film Festival, งาน Thai Short Film and Video Festival ของมูลนิธิหนังไทยครั้งที่ 1 และปี 2548-2549 เป็นเจ้าภาพร่วมจัดเทศกาลประกวดหนังนานาชาติ 15/15 Film Festival, Australia